Resursen

Ett dysfunktionellt beroende är ett patologsikt tillstånd hos människan. Som handlar om en oförmåga att vara den hon egentligen är. Istället handlar, agerar hon utifrån sina känslor och sitt psyke, enkelt uttryckt en brist på kontakt med sitt inre.

Tillstånd, symtom är oro, otillfredsställelse som senare ger psykiska problem som depressioner, ångest, fobier, tvångstankar samt neuroser och psykoser. Grundkänslan hos dysberoende människor är att ”jag är fel”, ”jag duger inte som jag är”. Lösningen för människor som upplever detta problem är att söka sig utanför sig själva efter ting (saker) och händelser (upplevelser) för att må bättre. När man hittar något man upplever fungerar, blir man ganska snart besatt av detta och det i sin tur skapar ett tvångsmässigt beroende. Alltså jag kan inte sluta fast jag vill. Detta något blir en drog för människan för att uppleva känslan av att ”må bra”. Man har nu börjat självmedicinera ett andligt, känslomässigt, psykiskt problem med olika droger. Detta kallas för symtombehandling. Problemet finns kvar men vi lindrar symtomet för stunden, kortsiktig smärtlindring. När det gäller droger så skiljer man på två olika former av droger, 1. kemiska droger och 2. processdroger. Det man kan se nu i samhället är att användandet av processdroger är mångfalt större än kemiska preparat. Däremot så uppmärksammas dem kemiska preparaten mycket mer.

Exempel på kemiska droger:
Alkohol, öl och vin,Tobak, Hasch, Svamp, G-Hb – G-Bl ,Sniffning, lim och bensin, Amfetamin, Kokain

Exempel på processdroger:
Arbete, Spel, Mat, Sex, Träning, Internet, Golf, Jakt och fiske, Makt och kontroll, Ting, Shopping.

Dysfunktionella familjesystem kommer från det mindre bra fungerande familjesystemen. Det är ingen enskilds persons fel att systemet är som det är. Däremot så är det system fel. System fortsätter även ut i samhället, påverkar skolan, arbetsplatser, föreningar osv. I ett mindre bra fungerande system så är det viktigaste att konsumera och producera. Alltså var vi har och var vi gör istället för vad vi är. Att bli godkänd i ett sådant system måste förtjänas, världsbilden är svart eller vit, antingen eller. Det finns ofta bara en väg och den är rigid, misstag bestraffas istället för att vara lärdom. Det finns ofta hemligheter inom familjen, som alla känner till mer eller mindre men ingen talar om dom. Systemet är stängt istället för öppet som ett naturligt resultat av ärlighet, öppenhet sätts åt sidan. Individerna fungerar för systemet och rollerna blir bestämda. Familjesystemet präglas av icke fungerande regelsystem, känslor är inte tillåtna och obefintlig kommunikation. Det är inte ovanligt med kärlekslösa förhållande mellan familjemedlemmarna. Det finns ny forskning från USA som visar att 87 % av alla som utvecklar drogberoende/processberoende kommer från dis engagerade familjesystem. Alltså där intimitet och känslor har byts ut mot intensitet. Detta leder till flera olika tillstånd sådana som skam, skuld, identitetslöshet, utanförskap, annorlundaskap, oro, ångest osv.

Missbruk och kriminalitet